194 barn har skulder hos fogden

194 barn under 18 år från Örebro län finns i kronofogdens register. Det är obetalda skatter, felparkering eller andra skulder som barnen troligen inte dragit på sig själva, som inte betalats. I de flesta fall finns även barnens föräldrar i kronofogdens register.
Kronofogdens Ingemar Anker i Örebro säger att det är skrämmande att det kan se ut så här och att det kan få ödesstigra konsekvenser för barnen. Han hoppas också att kronofogdemyndighetern kunde satsa mera resurser på att kontakta barnens vårdnadshavare för försöka få föräldrarna att förstå barnens bästa.