Halv miljon för antitobaksarbete

Projektet ”Minska tobaksbruket i norra Örebro län” har fått 530 000 kronor av regeringen. Projektet drivs av Nora kommun med syftet att stärka det tobakspreventiva arbetet i fyra Bergslagskommuner.

Sammanlagt har 22 samverkansprojekt i landet fått stöd för att i år och nästa år driva tobaksförebyggande arbete inom landsting, regioner och kommuner.