Mobbing i skolan

Eleverna måste få vuxenhjälp

Skolan är bra på att arbeta mot mobbning, även om mycket kan bli bättre. Det tycker elever vid Karlsängskolan i Nora. Den senaste tiden har ett flertal mobbningsfall uppmärksammats på olika skolor i länet.

I Lindesberg har till och med föräldrar hållt sina barn hemma från skolan eftersom de inte känner att deras barn är trygga i skolan.
På Karlsängskolan i Nora gör man varje år en enkät med frågor kring mobbning. Där har skolan kunnat se en ökning av den upplevda mobbningen bland eleverna det senaste året. Men det är inte förvånande, säger kolans rektor Johan Rapp.

- Ju mer man pratar om det ju mer kommer fram säger han.