Kritiska röster mot kärnkraft

Många mindre vindkraftverks-ägare i Örebro län är kritiska till regeringens plan på att slopa förbudet att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Detta trots att planerna också innehåller en storsatsning på vindkraften.

De fyra regeringspartierna vill att Sverige producerar 30 terrawattimmar vindkrafts-el år 2020. Idag är det mindre än 1,5 terrawattimme.

Förslaget innehåller också förenklade ansökningsrutiner och annat som ska göra det lättare för de mindre ägarna. Men trots det tycker alltså många att nackdelarna med kärnkraft överväger fördelarna med den satsning som regeringen nu gör.