Många trotsar badförbudet i Svartån

Badvattenkvalitén i Svartån i Örebro är dålig, och vid två av baden i stan råder badförbud. Det gäller Hästhagen och Väståparken. Trots att kommunen satt upp förbudsskyltar är det flera som badar i ån. Den som badar i det dåliga vattnet riskerar att få klåda, huvudvärk, feber och illamående.
Den som är huvudman för badplatsen ansvarar över att förbudskyltarna är på plats. Mats Helgesson är chef på miljökontoret i Örebro och är den som ansvarar över badvattenproverna, han tycker att upplysningen fungerar. Information om badförbudet finns både på skyltar vid baden, och på kommunens hemsida.