Inget bidrag till Latorps friskola

Föräldrakooperativet Latorps friskola har inte rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola. Det har Skolinspektionen beslutat.

Anledningen till beslutet är bland annat att ansökan från föräldrakooperativet är bristfällig och att skolan inte bedöms vara öppen för alla, enligt Skolinspektionen.