Besvikelse i Granbergsdal

Besvikelsen är stor bland både barn och föräldrar på Granbergsdals skola och dagis i Karlskoga sedan beslutet på måndagen att verksamheten ska upphöra. Just efter beskedet var alla på skolgården överens  om att skolan inte bör läggas ner.

Flera av föräldrarna har länge slagits för att behålla skolan i kommunal regi. En av dem är Carolina Hoffman. Hon känner uppgivenhet efter beslutet och har svårt att förstå.

Joachim Brink har två barn i skolan och ifrågasätter varför man vill lägga ner en skola som har bättre elevunderlag än andra skolor i kommunen.

Anders Ekwing
anders.ekwing@sr.se