Strokepatienter riskerar undernäring

Strokepatienter riskerar att drabbas av undernäring. Det visar forskning vid Örebro universitet.

Eftersom muskler blir förlamade efter en stroke, så kan det bli problem med att äta. Det är sjuksköterskan Eva Carlsson, som forskat i ämnet och hon menar att en måltid för en strokepatient kan innebära en stor ansträngning. Hennes doktorsavhandling visar också att många lever med rädslan att sätta maten i halsen och kvävas. Det finns hjälp att få för den här patientgruppen, men då krävs att det görs en systematisk bedömning av varje patients förmåga att äta, att identifiera problemet och sedan ge rätt behandling och stöd.