Kulturhistoriska byggnader ska räddas

Nu ska fler kulturhistoriska byggnader i länet räddas. Under förra året införde Länsstyrelsen i Örebro ett bidrag för att rädda fastigheter undan förfall och det ekonomiska stödet fortsätter även i år.

Det förenklade byggnadsbidrag som infördes förra året kommer att fortsätta även i år, meddelar Länsstyrelsen i Örebro. Under förra året räddades 28 hus runt om i länet tack vare att fastighetsägaren fick ekonomiskt stöd från det som kallas ”Lilla byggnadsvårdsbidraget”. -

- Byggnader berättar om hur vi levt och hur vi lever i vårt län. Det finns många byggnader som inte längre har något ekonomiskt värde för sina ägare, men som är viktiga för det sammanhang som de finns i. Utan dessa hus skulle en del av berättelsen om länets kulturhistoria saknas, säger Länsstyrelsens byggnadsantikvarie Mia Geijer.