Påsktips

Äggskal ger tjockare - äggskal

Om du strör påskens överblivna äggskal i trädgården kan du hjälpa nästa generation småfåglar.

Försurningen av markerna gör att småfåglar lägger ägg med för tunna skal.  Bo Söderström, naturvårdsbiolog vid institutionen för ekologi och artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar hur han själv hjälper småfåglarna i sin trädgård.  

– Jag har lagt ut äggskal, så här i påsktider, säger Bo Söderström, naturvårdsbiolog vid institutionen för ekologi och artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Han visar hur han har gjort i sin egen trädgård och berättar att fåglar behöver kalciumtillskott för att lägga ägg och att de då äter trädgårdssnäckor.

– Men problemet är att i marker som är försurade minskar trädgårdssnäckan och finns inte i tillräckligt stort antal för fåglarna. Så de hittar inte tillräckligt med kalcium för att lägga tillräckligt kraftiga ägg. De blir såpass tunna att de trampar sönder äggen, säger Bo Söderström.

– Och då kan man hjälpa dem genom att lägga ut äggskal till fåglarna, säger Bo Söderström.