Utnyttja forskningen

Resultaten från forskningen vid Örebro universitet borde kunna tas till vara bättre. Det menar kristdemokraten Ewa Sundkvist i landstinget. Enligt Sundkvist har det skrivits flera intressanta avhandlingar vid Örebro universitet den senaste tiden.

Det är bland annat avhandlingar om hur patienters värdighet kan bevaras i livets slutskede och risken för undernäring hos strokepatienter. Det finns en risk att avhandlingarna bara blir ett betyg för de som skrivit dem och inte kommer till nytta i vården, anser Ewa Sundkvist i en interpellation till landstingsledningen.