karlskoga

Morphic säljer av och varslar

Miljöteknikföretaget Morphic, med tillverkning i Karlskoga, har sålt ett av sina sidoföretag. Samtidigt får elva personer lämna det företaget. Vad Morphic, som är hårt ekonomiskt ansträngt, får betalt vill man inte berätta.

På kort tid har flera ledande personer sagts upp eller självmant valt att lämna företaget och nu har företaget dessutom sagt upp ett 30-tal anställda.

Fler varsel kan inte uteslutas säger företagsledningen, som ockås har planer på att göra sig av med flear dotterbolag inom koncernen.