Werme lär av skottarna

Folkpartisten Staffan Werme är förutom kommunstyrelsens ordförande i Örebro även ordförande i en beredning för primärvård och äldreomsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Nu reser han tillsammans med en delagation till Skottland för att samla intryck.  

Dom jobbar mycket mer med det civila samhället, med föreningar och organisationer där människor på frivilig bas ställer upp och gör nytta. Där ligger vi långt efter, säger Staffan Werme.
Fråga: Ett sätt att få hjälp med resurser när kommuner måste spara?
-Det är inte skälet. Vi får inte lägga över bördan på frivilligorganisationerna. Sånt som kommuner och landsting ska göra. Egentligen handlar det om skapa ett samhällsklimat som gör det naturligt att människor tar hand om varandra. Man kanske inte behöver gå golfrundan på helgen utan istället åka hem till Moster Agda och sitta med henne och höra hur hon hade det för sjuttio-åttio år sen.
- Det är också livskvalité för den som lyssnar, inte bara för moster Agda, säger Staffan Werme.