Läkare gjorde olämpliga hembesök

En läkare på en vårdcentral i Örebro har gjort olämpliga hembesök och alltför närgångna undersökningar.

Det menar Socialstyrelsen, som förklarar läkarens agerande med att han har en ”perfektionistisk personlighetsstruktur” och inte fått tillräcklig handledning.

Läkaren har tidigare fått en disciplinpåföljd av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för samma typ av agerande.

Socialstyrelsen kommer att fortsätta sin granskning av läkaren.

Läkaren fick inte fortsätta sin ST-tjänstgöring och har därför sagt upp sig.