Ännu inget köp av Storstenshöjden

Köpekontraktet för Storstenshöjden, mellan Örebro kommun och den tänkta köparen Johan Larsson, är fortfarande inte påskrivet, något som skulle skett före årsskiftet. Nu finns därför stora frågetecken inför nästa säsong för skidanläggningen.

Anledningen är vattentillgången, under många år har för mycket vatten tagits ur Ånnabodasjön för att göra konstsnö till Storstenshöjden, något som strider mot den vattendom som finns.

Både kommunens ansvariga kommunalråd, Frerik ersson (MP) och Johan Larsson är oroade.
Fredrik Persson säger att om det inte går att lösa vattenfrågan får man hoppas på natursnö. Han menar också att båda parter är överens om att kontraktet inte kan skrivas på förän frågan om vatten ärt löst. 

- Jag vågar inte investera i en anläggning som kanske inte kan förses med snö, säger Johan Larsson.

Länstyrelsen har anmält det stora vattenuttaget till miljöåklagaren