Allt högre arbetslöshet

I mars varslades runt 850 personer i Örebro län. Det är nästan 800 fler än mars 2008. Samtidigt fortsätter efterfrågan på arbetskraft att minska och arbetslösheten stiger, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen.

Varslen drabbar länets industriorter hårdast. Hällefors hade i slutet av mars den högsta arbetslösheten i länet och Laxå hade den största arbetslöshetsökningen.