Tandhälsan sämre hos lågutbildade

Fyra av tio länsbor säger sig ha svårt att äta på grund av problem med tänderna. Det gäller i gruppen lågutbildade och de med låg inkomst i åldrarna mellan 30 till 40 år, visar en studie från Örebro läns landsting.

40 procent i gruppen lågutbildade med en låg inkomst, har svarat att de har svårt att äta och njuta av maten på grund av problem med tänder och tandproteser.
Det kan jämföras med de 30 till 40-åringar som tjänar bra och har en hög utbildning, i den gruppen är det bara drygt fem procent som har liknande problem med sina tänder.

Många länsbor med dålig ekonomi tvingas välja bort tandvård och det är främst kvinnorna i den aktuella åldergruppen som tycker att det är för dyrt att gå till tandläkaren.
60 procent av kvinnorna anser att kostnaderna är mycket höga inom tandvården medan motsvarande andel för männen är 47 procent, enligt enkätstudien från landstinget.