Karlskoga

Grundare misstänks för brott

De båda grundarna av miljöteknikföretaget Morphic i Karlskoga, Kurt Dahlberg och Peter Enå, misstänks för att ha upprättat falska fakturor för mångmiljonbelopp.

Därför lämnar bolaget nu in en polisanmälan mot de två grundarna som tidigare satt i företagets styrelse, men som i april lämnat den.

Både Kurt Dahlberg och Peter Enå anser att anklagelserna saknar grund och säger att de välkomnar en opartisk prövning av misstankarna.

-Jag sover gott om nätterna, säger Enå.

Nyligen lämnade både Peter Enå och Kurt Dahlberg styrelsen i Morphic, med hänvisning till meningsskiljaktigheter.

Nu polisanmäler bolaget de båda männen, sedan revisorerna funnit märkligheter som gör att de avråder den kommande årsstämman från att bevilja Enå och Dahlberg ansvarsfrihet. Om stämman följer rekommendationen kan grundarna krävas på skadestånd.

Rundade vd

Anklagelserna rör bland annat misstänkta luftfakturor på sammanlagt runt en miljon kronor. Fakturorna har betalats på uppmaning av den förre styrelseordföranden Enå. De ska enligt honom ha avsett konsulttjänster som han själv beställt utan vd:s vetskap.

Något resultat av de påstådda konsultuppdragen har inte revisorerna lyckats finna, åtminstone inte sådana som motiverar ett miljonarvode.

Revisorerna ställer sig även frågande till betalningar på cirka tre miljoner kronor till ett grekiskt bolag.

”Finns substans”

De båda grundarna avvisar anklagelserna och säger sig välkomna en opartisk utredning. Peter Enå hävdar att det är enkelt att visa att de kostsamma konsulttjänsterna gett konkreta resultat.

-Han (konsulten) har till exempel tagit fram kolfiberblad till våra små vindkraftverk, säger Enå.

-Det finns substans bakom allt detta. Jag kan försäkra dig om att jag sover gott om nätterna.

Både Enå och Dahlberg tänker kvarstå som storägare i Morphic.

-Jag kommer som ägare att fortsätta att agera för bolagets och alla andra aktieägares bästa, säger Kurt Dahlberg.

Morphicaktien föll rejält efter beskedet om polisanmälan.

Hur påverkar det här förtroendet för bolaget?

-Det vet jag inte. Det man kan konstatera är att den interna kontrollen har fungerat väl, revisionsarbetet har fungerat väl. Och det innebär ju att bolaget på något sätt ändå är välskött. Så jag hoppas att det inte ska påverka allt för mycket, säger Johannes Falk, vice vd i bolaget.

K-G Ekblom/SR
Mats Rörbecker/TT