Landstinget

267 miljoner saknas

Örebro läns landsting räknar med att skatteintäckterna i år minskar med över en kvarts miljard kronor och ännu mer de kommande två åren. Landstingsstyrelsen har nu beslutat  utreda olika åtgärder för att spara pengar.

Kostnader för sjukresor, personalkostnader, minskade investeringar och hjälpmedelssortiment är några av de områden som landstinget vill spara på.

-Det blir en försämring, säger Marie-Luoise Forsberg-Fransson socialdemokrat och ordförande för landstingsstyrelsen.