Örebro tingsrätt

Många misstänkta kommer inte

Nästan var femte rättegång på Örebro tingsrätt ställs in. Inställda förhandlingar i brottmål på tingsrätterna kan bidra till ett minskat förtroende för domstolarnas arbete. Det anser Riksrevisionen, som inlett en granskning av situationen. Varje år genomförs drygt 2 000 förhandlingar på Örebro tingsrätt och under de senaste tre åren har nära 20 procent av dessa rättegångar ställts in av olika orsaker.

Enligt Per Grevesmühl, chef på tingsrätten i Örebro, så beror de inställda förhandlingarna främst på att de som kallats till tingsrätten inte dyker upp.
I vissa fall kan det finnas legitima skäl till att förhandlingar ställs in, men enligt Riksrevisionen uppger tingsrätterna att det i många fall hade kunnat undvikas.