Örebro

Förslag om sänkt socialbidrag

Det kommer dröja ytterligare en tid innan politikerna i Örebro beslutar om socialbidragen ska sänkas med 200 kronor för hushåll utan barn. Igår beslutade socialnämnderna att det underlag de tagit fram ska skickas vidare till den övergripande Programnämnden social välfärd.

Om politikerna i den nämnden ställer sig bakom förslaget så ska frågan vidare till kommunstyrelsen och sedan tas ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

En sänkning med 200 kronor per hushåll utan barn beräknas ge Örebro kommun en besparing på 3,3 miljoner kronor per år.

Om politikerna i den nämnden ställer sig bakom förslaget så ska frågan vidare till kommunstyrelsen och sedan tas ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.
En sänkning med 200 kronor per hushåll utan barn beräknas ge Örebro kommun en besparing på 3,3 miljoner kronor per år.