Protester mot uteblivet spår

Örebro kommuns beslut att inte anlägga ett konstsnöspår för längdskidåkare i friluftsanläggningen Ånnaboda nästa år har väckt stora protester. Svensk Skidsports chef för längdskidåkning Per-Åke Yttergård och Wasaloppschefen Tommy Höglund hör till två av alla dem som nu skriver under på en protest mot beslutet.

Båda är allvarligt bekymrade eftersom längsskidåkning engagerar många motionärer och de menar också att det inte finns någon bättre aktivitet i folkhälsoperspektiv än längdskidåkning.