13 studenter fuskade

Under förra läsåret stängdes 13 studenter av från undervisningen vid Örebro universitet på grund av fusk. Det visar statistik från Högskoleverket.

Kring en av studenterna ansågs fusket så allvarligt att Universitetet delade ut en varning.

Att studenter kopierar redan skrivna uppgifter är den vanligaste orsaken till avstängningar på universitet och högskolor. Under förra året ökade fusket ytterligare - sett över hela riket.

Cirka 300 studenter varnades eller blev avstängda för plagiering och det är en ökning med tolv procent jämfört med året innan.