Avåkning vid Mogetorp

Efter en trafikolycka vid Mogetorp norr om Örebro på söndagsmorgonen fick en person föras i ambulans till Lindesbergs lasarett.

Det var en personbil som vid niotiden körde av vägen och ut på ett gärde.

När räddningspersonalen kom till platsen hade föraren redan tagits om hand av andra trafikanter.