Få utvisningar verkställs

Bara vart femte utvisningsärende som ligger på örebropolisen bord verkställs. Det visar polisens egen statistik de senaste 8 åren. Och en försvårande omständighet är Migrationsverkets beslut att en person ofta har två eller flera länder de kan utvisas till, säger Leif Jacobsson, chef hos gränspolisen i Örebro län.

Det ligger fall hos örebropolisen just nu där personer som ska utvisas har fem olika länder som enligt Migrationsverkets kan vara deras hemländer. Det här försvårar polisens arbete, säger Leif Jacobsson, chef hos gränspolisen i Örebro län:

-  Det kan vara fem olika länder uppräknade ibland, utan att det finns något som styrker att folk kommer från de länderna. Då blir det naturligtvis väldigt svårt, säger Leif Jacobsson, chef hos gränspolisen i Örebro län.

De senaste 8 åren har Migrationsverket lämnat över 2 544 fall till örebropolisen med personer som ska utvisas. Under samma 8 år har 517 av de fallen verkställts av polisen, alltså bara vart femte fall.

Idag har flera av de 2 544 personerna lämnat landet frivilligt till utvisningsland eller sökt till annat land. Eller så har de gått under jorden och hoppas kunna gömma sig i fyra år, för då har de rätt att söka om asyl på nytt.

Men frågan är hur Migrationsverket resonerar som utser så många hemländer åt en enda person. Karin Fährlin är enhetschef på Migrationsverket:

-  Vi har möjlighet att besluta om att man kan resa till olika länder, de länder som vi tror är möjliga att den personen kommer ifrån, säger Karin Fährlin.

Är det en rimlig bedömning att anta att en person kan höra hemma i fem länder?

-Om vi inte kan tro på det personen säger så är det de länder som vi bedömer är möjligt att personen kommer ifrån säger Karin Fährlin är enhetschef på Migrationsverket.

reporter
Päivi Kotka
paivi.kotka@sr.se