Örebro läns landsting

Nu uppfylls kökraven

Köerna inom vården i Örebro län har nu minskat så att landstinget uppfyllt de mål som gör att politikerna kan få del av regeringens så kallade kömiljard. Som SR Örebro berättat tidigare, hörde Örebro läns landsting till ett av de få landsting, som inte lyckats kapa köerna så mycket som krävdes för att få del av regeringens extra-pengar.

Men nya siffror för maj månad visar nu att även Örebro läns landsting klarat målen.
Det är de landsting som inom 90 dagar klarar att ge 80 procent av de köande patienterna en operation som får ta del av pengarna.

För Örebro läns landsting skulle det innebära ett extra tillskott på 27 miljoner kronor.