Brist på psykologer

Det saknas psykologer på länets samtliga vårdcentraler, det visar en kartläggning som Psykologförbundet låtit göra. Förbundet har kartlagt tillgången över hela landet och av dom nästan 1000 vårdcentraler som finns så finns tillgång till psykolog på bara 300. I Örebro län har 28 av dom 30 tillfrågade vårdcentralerna uppget att det inte finns tillgång till psykolog, två har inte svarat alls på enkäten.

Marie Wallgårda som ansvarar för psykatri-verksamheten vid landstinget i Örebro säger i en kommentar att det finns stöd i annan form för dom patienter som behöver psykiatrisk hjälp. Det handlar om tillgång på kuratorer och två speciella stödteam som samtliga vårdcentraler i länet kan använda som resurs.