dragracing

Drag i Lindesberg

Det blir troligtvis tävlingar på den nya dragracebanan i Lindesberg till slutet av sommaren, det tror Kjell Eric Eliasson som är samordnare på kommunkontoret i Lindesberg.

Efter ett möte igår är nu både polisen och motorföreningen i Lindesberg, SHRA, eniga om en färdplan inför kommande tävlingar på dragracebanan. Bland annat ska Lindesbergs kommun tillsammans med länstyrelsen diskutera detaljerna om hur banan ska klassas som terräng i stället för vägsträcka. Motorföreningen ska i sin tur visa för polisen hur man kommer att sköta sina avspärrningar. Som vi berättat tidigare fick premärtävlingen i våras ställas in då länstyrelsen och trafikpolisen inte ville ge tillstånd till verksamheten.