Karlskoga

KOKA VATTNET !

Dricksvattnet i Karlskoga har förorenats av e-koliebakterier. Kommunen uppmanar alla i Karlskoga att koka vatten som skall användas till mat eller dryck. Vattnet ska koka upp så att tydliga bubblor syns.Karlskoga Energi & Miljö arbetar med att undersöka hur föroreningen skett. Prover har tagits för att undersöka vattnet.