Länsstyrelsen kritisk:

Karlskoga saknar vattenreserver

Länsstyrelsen ser allvarligt på utbrottet av
e-coliebakterier i dricksvattnet i Karlskoga.
Claes Wahlberg som är handläggare på skydd och säkerhet på myndigheten, säger att det förts diskussioner tidigare om att bättre förebygga och skapa reserver för liknande händelser i Karlskoga men hittills har man inte lyckats enas

- Jag tror det är dags för Degerfors och Karlskoga att koppla ihop sina vattenledningar. Det är det billigaste sättet för dem att skapa vattenreserver, säger Claes Wahlberg.

Har du påtalat att man kunnat lösa det här tidigare?

- Vi har haft de här problemen upp vid övningstillfällen tidigare och jag har gjort vad jag kunnat för att trycka på för att de ska koppla ihop vattenledningarna och jag hoppas att vi är där nu, säger Claes Wahlberg.


Reporter Päivi Kotka
paivi.kotka@sr.se