Örebro

Svårt skapa reservvattensystem

Det pågår olika projekt i länets kommuner för bättre beredskap vid situationer liknande den i Karlskoga då vattenförsörjningen till invånarna havererar. Örebro kommun testar ett alternativt vattenintag i Mogetorp vid Järleån. För i dagsläget finns bara ett enda intag, det vid Karlsund, väster om centrum.

Lars Ferbe är ansvarig chef för vattenproduktionen i Örbero. I Mogetorp har man redan kört igång med fysiska utredningar. Andra kommuner i länet planerar också för bättre säkerhet vad gäller vattenproduktionen. Exempelvis pågår samtal mellan Nora och Lindesberg om att hämta vatten från varandras vattentäkter där och likaså pågår liknande diksussioner mellan Degefors och Karlskoga.
Dessutom finns ett gemensamt projekt för länets alla 12 kommuner där det ska göras en förstudie av Vättern som alternativ. Studien ska dras igång i höst. 

Men det är inte helt enkelt.
- Det har ju talats om det här länge att man behöver se över sina system. Systemen är ju stora och komplexa så det är inte alldeles enkelt att lösa reservvattenförsörjningen och en del har det men vi är många som har en bit kvar, säger Lars Ferbe.Reporter Päivi Kotka
paivi.kotka@sr.se