Utbrett sms:ande ger tumproblem

Svenskarna SMS:ar allt mer. Förra året skickades sju och en halv miljard SMS i Sverige.
Något som börjar märkas då många nu får besvär med tummar, armar och axlar.

SMS:andet i Sverige bara ökar och siffror från Post- och telestyrelsen visar att antalet skickade SMS ökat med över fem miljarder de senaste fem åren. För att undvika problem när man skriver SMS tipsar Ewa Gustafsson som är Ewa Gustafsson är ergonom på Arbets- och miljömedicin, vid Sahlgrenska akademin, att man bland annat borde avlasta sina armar och använda båda tummarna när man skriver.