30 nya naturreservat

30 skogsområden i Örebro län ska bli naturreservat. Det är enligt länsstyrelsen ett stort steg för att nå miljömålet Levande skogar.Det är naturvårdsverket och Skogsbolaget sveaskog som har kommit överens om att göra 30 skogsområden runt om i Örebro län till naturreservat för att skydda hotade djur, växter och svampar.

Ett av områdena som föreslås är Runsala, strax söder om Mariedamm i Askersunds kommun. Området har ett rikt fågelliv och det finns även en stor mängd växter och svampar. Med de 30 nya områdena innebär det att länet kommer ha över 200 naturreservat vid årsskiftet.