Örebro

Höjd dagisavgift

Familjer med barn i förskolan i Örebro kommun kommer att få betala full avgift hela året istället för 11,5 månader som tidigare, det beslutade kommunfullmäktige igår. Höjningen innebär en inkomst på 2,2 miljoner kronor för kommunen. Fullmäktige beslutade också i går att dra in gymnaiseelevernas generella rätt till gratis busskort, i och med det sparar kommunen ytterligare 3,4 miljoner kronor.

Det ska nu också utredas om Örebro kommun ska dra in den pedagogiska lunchen för lärare i grundskolan, något som ifrågasatts av lärargrupperna. Den besparingen skulle ge 3,8 miljoner. Lärare som idag äter tillsammans med sina elever får gratis lunch.