Länsbor drabbade av ovanlig magsjuka

Sockerärtor från Kenya ligger förmodligen bakom ett ovanligt stort utbrott av en mycket ovanlig och allvarlig magsjukdom i Sverige. Personer från Örebro län finns bland de som insjuknat.

Det handlar om sammanlagt 45 personer från fem olika län som har drabbats av mycket otrevlig magsjuka efter att ha smittats med bakterien Shigella dysenteriae.

De flesta smittades efter att ha ätit på en restaurang i närheten av Växjö i Kronobergs län i slutet av maj, men smittade har också upptäckts i Örebro, Stockholm, Västra Götaland och Jönköping.

De smittade fick feber, kräkningar och svåra buksmärtor.

Om man kokar eller grillar sockerärtorna innan man stoppar dem i munnen finns ingen risk att drabbas, eftersom bakterierna dör vid upphettning, enligt Livsmedelsverket.