Skogsplantor ska lagras i Kumla

En stor del av Sveriges skogsplantor kommer att snart att lagras i Kumla. Det kommunala företaget Kumla fastigheter ska bygga en 5000 kvadratmeter stor lagerlokal för 45 miljoner kronor.

Den största kunden blir Svenska skogsplantor som kommer använda lokalen som huvudlager för en större del av sina 125 miljoner plantor.