Lindesberg

Stort intresse för biogasfordon

Om det byggs en biogasmack i Lindesberg så är intresset stort bland företagen i kommunen att skaffa biogasbilar.

Det visar en enkätundersökning som Regionförbundet gjort.

Tomas Matt är avdelningschef på Nora-Linde Frakt:

- Vi skaffar gärna biogasbilar om tillgång till biogas finns och en uppdragsgivare har tillräcklig med uppdrag så vi kan belasta bilen med tillräckligt med uppdrag för att det ekonomiskt kan gå runt, säger Tomas Matt.

Det är Lindesbergs kommun som utreder om det kan byggas en mack med gas som då skulle utvinnas från reningsverket i kommunen.Med anledning av det har Regionförbundet i Örebro län gjort en enkätundersökning bland ett 20-tal företag och organisationer i kommunen. Tio av dem säger att de kommer köpa biogasfordon.

Ett av företagen säger att de kommer skaffa biogasbilar även om det inte byggs en biogasmack i Lindesberg. Men även om många är positiva så har de också reservationer. Exempelvis svarar Linde Energi att att de kommer köpa biogasbilar under förutsättning att det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart.

Flera säger också att om de skaffar biogasfordon så behövs det biogasmackar på fler ställen än Lindesberg.

Henry Nordlund är inköpschef på Nammo LIAB i Lindesberg:

- Det beror helt och hållet på tillgången på biogasmackar i landet och för närvarnde är det väldigt få mackar, säger Henry Nordlund.

reporter
Peter Bjurbo
peter.bjurbo@sr.se