Fredsaktivister nekas prövning i HD

Två fredsaktivister som dömts för grov skadegörelse på Bofors industriområde i Karlskoga, nekas prövningstillstånd i Högsta domstolen. Aktivisterna dömdes av Göta hovrätt till villkorlig dom, dagsböter och till att betala knappt 200.000 kronor i skadestånd.