karlskoga

Polisanmäls för dålig information

En privatperson har polisanmält Karlskoga kommun för brister i informationen kring det förorenade dricksvattnet. Mannen anmäler kommunen för tjänstefel och han anser också att Karlskoga kommun borde ha ställt ut vattentankar där allmänheten kunde ha tagit sitt dricksvatten.

Mannen som gjort en polisanmälan, drack själv av kranvattnet och blev sjuk i två dagar. Men inga personer har behövt sökt vård på lasarett eller på någon vårdcentral på grund av att de druckit det smittade vattnet.

Det var i tisdags i förra veckan som dricksvattnet i Karlskoga förorenades av e-koliebakterier. Kommunen uppmanade då alla som har kommunalt dricksvatten att koka det före användning.

På måndagen kom beskedet att det åter går att dricka kranvattnet i Karlskoga.

De senaste proverna visar att de bakterier som upptäcktes i vattenledningarna i förra veckan nu är borta.

Under tisdagen i förra veckan gick SR Örebro ut med information om det smittade vattnet och uppgifter om bristerna i vattenkvaliteten fanns att läsa på Karlskoga kommuns hemsida.