Lindesberg

MP kritiskt till sekretess

Bygget av den nya arenahallen i Lindesberg har väckt flera frågor kring hur kommunen har skött upphandlingen och vilket material som används vid bygget.

Arenahallen kostar 150 miljoner kronor och miljöpartiet har i en interpellation ställt flera frågor kring upphandlingen och sekretessen kring den.

Miljöpartiet vill veta om kommunen följer egna riktlinjer och miljöpolicy. Det kan man göra, enligt Bo Haraldsson, genom att veta hur upphandligen har gått till och vilka krav kommunen ställt på byggmaterial, energiförbrukning och transport av byggmaterial.

Kommunen följer gällande regler om sekretess och kommunen har också krävt att man följer de normer och regler som gäller vid byggnationen, menar Anders Larsson, Centerpartist och ordförande för kommunstyrelsen i Lindesberg.