Laxåbo nekas digitala handlingar

En man från Laxåtrakten har nekats att få ut offentliga handlingar med motiveringen att han ville ha dem digitalt.

Mannen begärde i våras ut några handlingar från åklagarmyndigheten i Borås, men fick inte det. Han överklagade då till Kammarrätten som nu kommit fram till att mannen inte ska få ut handlingarna.

Kammarrätten konstaterar att tryckfrihetsförordningen ger den som vill rätt att få ut allmäna handlingar mot en fastställd avgift. Men någon avgift är inte fastställd för att få ut handlingar digitalt vilket gör att Kammarrätten anser att det inte finns någon rättighet att få ut allmäna handlingar utan avgift, och avslår därför Laxåbons överklagande.