Döms för otillåten spritreklam

Marknadsdomstolen förbjuder Vin & Sprit att marknadsföra vodka med en jättebanderoll. Om förbudet överträds hotar ett vite på 750 000 kronor.

Det var vid en temakväll för ett vodkamärke på en restaurang i Karlskoga i december 2007 som Vin & Sprit använde banderollen.

Jättebanderollen på restaurangen i Karlskoga var enligt Marknadsdomstolen så påträngande att den strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

Konsumentombudsmannen, som drev saken till domstolen, reagerade även på att Vin & Sprit ska ha delat ut tomteluvor, en enligt KO "jippobetonad" marknadsföring som var osaklig och riskerade att särskilt väcka ungdomars intresse för alkohol.
Men omständigheterna kring dessa luvor är enligt Marknadsdomstolen så oklara att KO:s yrkande om förbud ogillas i den delen. Troligtvis bar 30 av de 280 gästerna luvan, varför det inte är klarlagt att luvan varit en present.