Fler begär skuldsanering

Det har skett en svag ökning av antalet ansökningar om skuldsaneringar i Örebro län. Under första halvåret i år har 68 personer i länet ansökt om skuldsanering hos Kronofogden, jämfört med 61 personer under samma period i fjol.

I hela landet har drygt 3 100 ansökningar lämnats in till Kronofogden, vilket är en ökning med drygt åtta procent jämfört med samma period förra året.

En trend som finns är att fler av dem som söker skuldsanering även får skuldsanering. Nästan 2000 överskuldsatta personer har fått skuldsanering under det första halvåret 2009 vilket är en ökning med 26 procent.