Timmerlastbil i diket

En lastbil lastad full med timmer körde i diket vid Askersund.

På måndagen körde en lastbil med släp i diket vid korsningen mellan riksväg 50 och riksväg 49 söder om Askersund. Bilen var fullastad med timmer och hindrade trafiken.

Bilen är nu bärgad och vägen röjd.