Örebro

Hästhagenvattnet får anmärkning

Vattenkvaliteten i det Nya Hästhagsbadet i Örebro är inte på topp. Det prov som togs den här veckan visar på "Vattenprov med anmärkning. Badet vid Hästhagen på väster i Örebro invigdes nyligen och då utlovades rent vatten i en avskärmad bassäng i Svartån, dit renat vatten pumpas in från det närliggande vattenverket. Örebro kommun har satsat runt 2 miljoner kronor på badbassängen i Hästhagen.

Även i det vattenprov som togs för två veckor sedan fanns det anmärkningar på vattenkvaliteten. Det är Örebro kommun som själva tar prov på badvattnets kvalitet. Vattenkvaliteten graderas från "godkänt" via "med anmärkning" till "underkänt".