Örebro

Skräpkontrollanterna på plats

I dag inleddes kartläggningen av nedskräpningen i Örebro - meter för meter. Studenterna Andreas Kjellbom och Kalle Ahlin från Örebro universitet kommer att på 200 olika punkter i Örebro mäta nedskräpningen. Det är stiftelsen Håll Sverige Rent som i samarbete med Statistiska centralbyrån tagit fram en ny vetenskaplig mätmetod för att få veta hur mycket skräp som det faktiskt finns i städerna.