Hallsberg och Hällefors

För få dagisplatser

Hallsberg och Hällefors kommuner klarade inte av att erbjuda förskoleplatser till alla barn som ville ha en plats i våras. Det visar Skolinspektionens granskning. Den nationella kartläggningen av förskoleplatser visade att de två kommunerna i Örebro län inte kunde erbjuda plats i mars i år, trots att föräldrarna hade ansökt om en förskoleplats redan i november förra året.

Skolinspektionen vill ha svar senaste den 10 augusti från kommunerna för att kunna utreda om de brutit mot skollagen. De kommuner som måste svara Skolinspektionen är Linköping, Norrköping, Nybro, Hallsberg och Hällefors.