Länet mindre konkursdrabbat

Företagen i Örebro län klarar sig bättre från konkurser än företagen i landet som helhet. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget UC.

Företagskonkurserna har ökat något senaste halvåret i länet men inte alls i lika stor utsträckning som i de flesta andra län. Under första halvåret i år gick 54 företag i länet i konkurs.