Länets skolor får kritik

Tre skolor i Örebro län anställer obehöriga lärare trots tidigare påpekanden och kritik gällande just obehöriga lärare. Det visar Skolinspektionens granskning.

Skolinspektionen har synat 30 grundskolor som tidigare fått kritik för att lärare saknar kompetens i de ämnen och årskurser de undervisar i.

Granskningen visar nu att på samtliga skolor finns fortfarande obehöriga lärare och på 18 av skolorna är bristerna oacceptabelt stora, enligt Skolinspektionen.