Vindkraftspark i Askersund

Överklagan avslagen

Miljödomstolen har avslagit ett överklagande från tre privatpersoner i Hallsberg angående uppförandet av en vindkraftspark i Askersunds kommun.

De tre har i sin överklagan bland annat hänvisat till ett rikt fågelliv i det område som vindkraftverken kommer att byggas, men Miljödomstolen anser att det inte finns några särskilt skyddsvärda fåglar i området.

I domen framkommer även att vindkraftverken ska placeras i ett område som redan är "påverkat av industriella inslag" - och att vindkraftsparkens påverkan på landskapsbilden är acceptabel.

Det närmsta boningshuset ligger nära 700 meter från vindkraftverken, står det också i domen.